کارورزی شبکه های کامپیوتری

کارورزی کامپیوتر
فایل کامل کارورزی شبکه های کامپیوتری به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

دنلود کارورزی شبکه های کامپیوتریفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 9بخشی از متن:شبکه های کامپیوتریشبکه های کامپیوتری نتیجه ی اتصالات کامپیوترهاواجزاآن است.مطابق تعریف به مجموعه ای ازچندکامپیوترمستقل یااجزاکامپبوتری که بایکدیگرارتباط داشته باشندومابین آنهاانتقال داده انجام شودیک شبکه ی کامپیوتری گویند.1-مدل های شبکهدریک شبکه یک کامپیوترمی تواندهم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد.یک سرویس دهنده کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سییتم عامل شبکه-که مدیریت عملیات شبکه رابرعهده دارد-رانگهداری می کند.برای آنکه سرویس گیرنده بتواندبه سرویس دهنده دسترسی پیداکندابتداسرویس گیرنده بایداطلاعات موردنیازش راازسرویس دهنده تقاضاکندسپس سرویس دهنده اطلاعات درخواست شده رابه سرویس گیرنده ارسال خواهدکرد. سه مدل ازشبکه هایی که مورداستفاده قرارمی گیرند عبارتنداز:1-شبکه ی نظیر به نظیر(گروه کاری)2-شبکه مبتنی برسرویس دهنده3-شبکه ی سرویس دهنده/سرویس گیرنده:(Peer to peer) مدل شبکه ی نظیر به نظیردریک شبکه نظیربه نظیرایستگاه مخصوصی جهت نگهداری فایل های اشتراکی وسیستم عامل شبکه وجودندارد.هرایستگاه می تواند به منابع سایرایستگاه هادرشبکه دسترسی پیداکند.هرایستگاه خاص می تواند هم به عنوان سرور وهم کلاینت عمل کند.دراین مدل هرکاربرخودمسولیت مدیریت وارتقادادن نرم افزارهای ایستگاه خودرابرعهده دارد.ازآنجایی که یک ایستگاه مرکزی برای مدیریت عملیات شبکه وجودندارداین مدل برای شبکه ای باکمتراز10ایستگاه به کارمی رود.:(server-based) مدل شبکه ی مبتنی برسرویس دهندهدراین مدل شبکه یک کامپیوتر به عنوان سرور کلیه ی فایل هاونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پردازی کامپایلرها،بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکهرادرخودنگه داری می کند.یک کاربرمی تواندبه سروردسترسی پیداکندوفایل های اشتراکی راازروی آن به ایستگاه خودمنتقل کند.هرکاربرمی تواند به منابع سرور یا منابع سایرکاربران دسترسی پیداکند.کلیه کاربران به راحتی بایکدیگرتبادل اطلاعات کنند.برخی ازمتداول تریت سرورها عبارتنداز:سرویس دهنده ی پست الکترونیکیسرویس دهنده ی چاپسرویس دهنده ی ارتباطی

 • آشنایی با پلیمرها

  پلیمر فایل کامل آشنایی با پلیمرها به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: آشنایی با پلیمرهاقالب فایل: WORDفهرست مطالب:● مقدمه● شاخه های پلیمر● رزین یا پلیمرهای طبیعی● پلیمر مصنوعی● پلیمرهای بلوری مایع (LCP)● پلیمرهای زیست تخریب پذیر (تجزیه پذیر)●…

 • پروژه حقوق و دستمزد

  دانلود پروژه فایل کامل پروژه حقوق و دستمزد به همراه لینک دانلود دانلود فایل اين فايل شامل پروژه فايل اكسل در رابطه با حقوق و دستمزد مي باشد.شامل:بانكمالياتبيمهفيش حقوقیليست كامل

 • تصویرگری کتاب کودک

  کتاب کودک فایل کامل تصویرگری کتاب کودک به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی : ما مردم جهان مصمم به حفظ نسل هاي آينده از بلاي جنگ هستيم . و ايمان خود را مجدداً مورد تأكيد قرار…

 • مقیاس خلق وخوی مالهوترا(MTS)

  خلق وخوی مالهوترا(MTS) فایل کامل مقیاس خلق وخوی مالهوترا(MTS) به همراه لینک دانلود دانلود فایل باسلام. دوستان در این مجموعه به ارائه مقیاس خلق وخوی مالهوترا(MTS) همراه با تفسیر و پرسشنامه و نمره گذاری آن پرداخته شده است. این بررسی…

 • طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی

  طرح توجیهی فایل کامل طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود کارآفرینی و طرح تأسیس آموزشگاه رانندگیفرمت فایل: وردتعداد صفحات:20مقدمهیکی از مشکلات اجتماعی جامعه امروز بیکاری است و بوجود آوردن شغل و کارآفرینی فیزیک از معضلات…